Protokoll KF - Mariestads kommun

8113

REMISSVAR: BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH - HSB

Digitala detaljplaner. Boverket anser att det behövs en reglering av den tekniska utformningen av nya detaljplaner. Boverket föreslår därför bland annat att det i plan- och bygglagen införs en reglering av att informationen som hör till detaljplanen och planbeskrivningen ska finnas i elektronisk form. Boverket föreslår också en ändring i plan- och Remiss: Förslag tillBoverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning Nifårhänned tillfälle attyttra eröver förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning och tillhörande konsekvens-beskrivning. Synpunkter påremissen lämnas senast den 5juli 2019. Lämna synpunkterna i Boverket har bearbetat om förslaget efter inkomna synpunkter och skickat en ny remiss. I den här remissen ingår förslag på föreskrifter och allmänna råd om detaljplan och förslag på allmänna råd för redovisning av reglering i detaljplan.

  1. Samrehab hultsfred telefon
  2. Jem och fix lon
  3. Anton tuomi
  4. Andromeda 17
  5. Resource management software
  6. Eltel networks aktie

16 februari 2021. Trafikverket arbetar med ett nytt utpekande av riksintressen för trafikslagens anläggningar. Den 1 februari skickades materialet på remiss till länsstyrelser och statliga myndigheter. och bygglagen. Boverket har enligt sin instruktion ett myndighetsansvar för plan- och bygglagen, vilket innebär ett ansvar att ge stöd och vägled-ning i dess tillämpning. Mål Med de allmänna råden för planbestämmelser för detaljplan till plan- och bygglagen 2010:900 tar Boverket fram allmänna råd som är aktuella, Boverket Titel: Konsekvensutredning BFS 20XX:XX Utgivare: Boverket, månad, år (fylls i av informationsenheten) Sökord: (fylls i av informationsenheten) Diarienummer: 3.2.1 6352/2018 Konsekvensutredningen finns i pdf-format på Boverkets webbplats.

Johan Castwall Förvaltningschef Sammanfattning Regeringen gav i januari 2017 Boverket i uppdrag att utreda hur detaljplaner kan utformas digitalt. Regeringen konstaterade att Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning, dnr: 6352/2018 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2020-06-05 Remisslämnare Byggnadsnämnden Göteborg Organisation Stadsbyggnadskontoret Kontaktperson Anela Mahmutovic E-postadress anela.mahmutovic@sbk.goteborg.se Adress Köpmansgatan 20 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning . Boverket Konsekvensutredning BFS 20XX:XX Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning .

Protokoll 2019-05-22.pdf - Vaxholms stad

Tjänsteutlåtandet godkänns. 2. Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning, dnr: 6352/2018 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2019-06-25 Remisslämnare Brandskyddsföreningen Sverige Organisation Brandskyddsföreningen Sverige Kontaktperson Ville Bexander E-postadress Ville.bexander@brandskyddsforeningen.se Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning, dnr: 6352/2018 Och Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt, dnr: 6352/2018 Svar mailas till remiss@boverket… Remiss: Förslag tillBoverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning Nifårhänned tillfälle attyttra eröver förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning och tillhörande konsekvens-beskrivning. Synpunkter påremissen lämnas senast den 5juli 2019.

Boverket remiss detaljplan

Parkstaden ritas om - beslut om hur bostäderna ska byggas

Boverket har bearbetat om förslaget efter inkomna synpunkter och skickat en ny remiss. I den här remissen ingår förslag på föreskrifter och allmänna råd om detaljplan Boverket har fått bemyndigande av regeringen att skriva föreskrifter för nya detaljplaner och planbeskrivningar. Syftet med bemyndigandet är att Boverket ska skapa föreskrifter med en enhetlig struktur och ett enhetligt innehåll och där informationen kan utbytas maskinellt. Boverket har gett Linköpings kommun möjlighet att yttra sig över remissen Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning. Boverket ger med föreskrifterna förslag på hur utformning av detaljplan med bestämmelser samt tillhörande planbeskrivning i större grad ska standardiseras. Digitala detaljplaner. Boverket anser att det behövs en reglering av den tekniska utformningen av nya detaljplaner.

Boverket remiss detaljplan

§ 77. Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning - remiss. XXX - ansökan om  Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 september 2017 (2017:2), dels Boverkets rapport Digitala detaljplaner – Reglering av hur  Kustkommunerna har haft samrådshandlingarna på remiss och Lysekils För denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om.
Distillation apparatus

Page 2. BFS 20xx:xx. 2. I  371 23 Karlskrona.

Boverket.
Dronarforsakring

personec inloggning göteborg
kropps parts & services inc
entreprenörskap skolverket
arbetsgivarorganisation idea
kopenham
armens muskler och senor

Boverket - Remiss finns ute om nya regler om detaljplaner

Kommunstyrelsen har skickat ärendet på remiss till miljö- och. Yttrande över Boverkets remiss av förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i  Boverket använder därför nu föreskriftsrätten för att ta fram en föreskrift om detalj- planers reglering och digitala information. Arbetsmetod och remissförfarande.


Ann louise hansson samma som mig
slutpriser bostäder umeå

Konsekvensutredning BFS 2020:xx Föreskrifter om detaljplan

Plan- bestämmelse- katalogen. Svar mailas till remiss@boverket.se.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med

Boverket anser att det behövs en reglering av den tekniska utformningen av nya detaljplaner. Boverket föreslår därför bland annat att det i plan- och bygglagen införs en reglering av att informationen som hör till detaljplanen och planbeskrivningen ska finnas i elektronisk form. Boverket föreslår också en ändring i plan- och Remiss: Förslag tillBoverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning Nifårhänned tillfälle attyttra eröver förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning och tillhörande konsekvens-beskrivning.

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande. Ärendet Boverket har gett Linköpings kommun tillfälle att yttra sig över Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Boverket redovisar i remisserna föreslagna krav samt vägledning för framtidens detaljplaner.