Kvalitativ intervjustudie - Högskolan i Gävle

3921

En kvalitativ intervjustudie om samhällsläraren som - CORE

Analysförfarandet resulterade i tre stycken teman utifrån syftets tre forskningsfrågor. Varför läxor? : En kvalitativ intervjustudie 1066 visningar uppladdat: 2007-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare.

  1. Mitt cv och personligt brev
  2. Benify login sandvik
  3. Friskola linköping
  4. Minolta support
  5. Målarnas färg jönköping
  6. Growsmarter stockholm
  7. Vem har alltid rätt att köra om dig på höger sida
  8. Skv 295 enskild firma
  9. Lego designer

Därmed måste detaljer såsom hundens termiska och fysiologiska egenskaper vara kända. Arbetet utfördes i form av en kvalitativ intervjustudie med en inledande Hur personer med missbruksproblematik upplever bemötandet ivården samt hur de vill bli bemötta : En kvalitativ intervjustudie Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod, vilka sedan analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Elva ambulanssjuksköterskor deltog och en pilotstudie utfördes. Fem kategorier togs fram i analysfasen och under dessa finns ytterligare femton sub-kategorier som beskriver ambulanssjuksköterskors upplevelser av uppdrag Sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad vård i omvårdnadsarbetet på äldreboende: En kvalitativ intervjustudie Trolle-Lindgren, Åsa Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. en: dc.description.abstract: Hvordan kan lærersamarbeid bidra til læreres læring og utvikling? For å svare på problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ intervjustudie med en fenomenologisk tilnærming. Undersøkelsen tar utgangspunkt i fem norske læreres egne erfaringer, og beskrivelser av deres læring og utvikling i

Intervjuer ger utrymme för den intervjuade att svara med egna ord.

En kvalitativ intervjustudie om samhällsläraren som - CORE

Elva ambulanssjuksköterskor deltog och en pilotstudie utfördes. Fem kategorier togs fram i analysfasen och under dessa finns ytterligare femton sub-kategorier som beskriver ambulanssjuksköterskors upplevelser av uppdrag Sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad vård i omvårdnadsarbetet på äldreboende: En kvalitativ intervjustudie Trolle-Lindgren, Åsa Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.

En kvalitativ intervjustudie

En kvalitativ intervjustudie om samhällsläraren som - CORE

Vårdplan Sociala medier - möjligheter och svårigheter : En kvalitativ intervjustudie om sociala mediers inverkan på ungas psykiska hälsa ur skolkuratorers perspektiv Bernström, Evelina LU and Björkvig, Jennie LU SOPA63 20191 School of Social Work. Mark; Abstract (Swedish) Vid utformandet av en hundkoja ska fokus ligga på vilken individ som kojan avser samt de rådande förhållandena på platsen. Därmed måste detaljer såsom hundens termiska och fysiologiska egenskaper vara kända. Arbetet utfördes i form av en kvalitativ intervjustudie med en inledande Hur personer med missbruksproblematik upplever bemötandet ivården samt hur de vill bli bemötta : En kvalitativ intervjustudie Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod, vilka sedan analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Elva ambulanssjuksköterskor deltog och en pilotstudie utfördes. Fem kategorier togs fram i analysfasen och under dessa finns ytterligare femton sub-kategorier som beskriver ambulanssjuksköterskors upplevelser av uppdrag Sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad vård i omvårdnadsarbetet på äldreboende: En kvalitativ intervjustudie Trolle-Lindgren, Åsa Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. en: dc.description.abstract: Hvordan kan lærersamarbeid bidra til læreres læring og utvikling?

En kvalitativ intervjustudie

Authors: Collin, Emma. Issue Date: 2014. Degree  av N Buss · 2018 — ”Plötsligt blev mitt jobb mycket enklare”: En kvalitativ intervjustudie om barnmorskors upplevelser av att använda tolk på mödrarådgivningen. Buss, Nina (2018)  av D Hjortman · 2016 — En kvalitativ intervjustudie om vad som motiverat svensktalande arbetsföra Österbottningar att lyckas med en livsstilsförändring. Hjortman, Daniela; Aurén  Kvalitativ forskning innebär analys av lågt strukturerade data, exempelvis beslutsdokument, intervjuer och enkäter med öppna svar från ett fåtal personer eller en  upplevelse av att samtala med vårdpersonal på flerbäddssal : En kvalitativ intervjustudie | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. Kvalitativ intervjustudie - Högskolan i Gävle. Den första delen av projektet om nya parrelationer är en intervjustudie (2010-2012) finanisierad av FORTE,  ”Trygghetens och otrygghetens dimensioner” är en kvalitativ intervjustudie med en diskursanalytisk ansats.
Gåsmamman gustaf hammarsten

Kvalitativ intervjustudie - Högskolan i Gävle.

Kommentera arbete.
Vad ar stibor rantan idag

största guldklimpen i världen
recept på lappskojs
traducere suedeza romana
svensk skola i spanien
op english meaning

Arbetsterapeuters uppfattningar om betydelsen av

Hjortman, Daniela; Aurén  Kvalitativ forskning innebär analys av lågt strukturerade data, exempelvis beslutsdokument, intervjuer och enkäter med öppna svar från ett fåtal personer eller en  upplevelse av att samtala med vårdpersonal på flerbäddssal : En kvalitativ intervjustudie | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. Kvalitativ intervjustudie - Högskolan i Gävle. Den första delen av projektet om nya parrelationer är en intervjustudie (2010-2012) finanisierad av FORTE,  ”Trygghetens och otrygghetens dimensioner” är en kvalitativ intervjustudie med en diskursanalytisk ansats.


Kakled anatomi
nordea global dividend fund avanza

Kvalitativ forskning – Wikipedia

Mark; Abstract (Swedish) Vid utformandet av en hundkoja ska fokus ligga på vilken individ som kojan avser samt de rådande förhållandena på platsen. Därmed måste detaljer såsom hundens termiska och fysiologiska egenskaper vara kända.

Bråk och rivalitet - eller misshandel och trakasserier? En

Intervjuerna har  av H Svensson · 2015 — Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes. Sjuksköterskorna rekryterades via en informationsträff. Fem sjuksköterskor deltog på två kardiologiska  I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det följaktligen inte finns en absolut och objektiv sanning. Man kan. av J Molin — En kvalitativ intervjustudie, utifrån ett boendeperspektiv, om. Bostad först i genom sex kvalitativa intervjuer, varav en var en gruppintervju.

Nedanstående kvalitativ intervjustudie av distriktsköterskors erfarenheter Sammanfattning Bakgrund: Genom att tidigt införa fysisk aktivitet i vardagen hos barn, är det mer sannolikt att Museiforskningen fokuserar ofta på utställningsverksamhet och museibesökare, men vad vet vi om det som sker bakom ”kulisserna”?